About us

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Employment Information

Trợ Lý Sản Xuất (Cashew Bien Hoa)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 29/09/2020
Industry Food & Beverage (F&B) , Food Tech / Nutritionist
Experience 2 - 3 Years

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 15,4 Tr - 24,2 Tr VND

 • Dong Nai

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 15,4 Tr - 24,2 Tr VND

 • Dong Nai

Hyosung Vietnam

$ Competitive

 • Dong Nai | Ho Chi Minh

Nhà máy Hóa chất Biên Hòa

$ 9 Tr - 10 Tr VND

 • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN LOZI VIỆT NAM

$ Competitive

 • Dong Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Competitive

 • Dong Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Competitive

 • Dong Nai

CÔNG TY TNHH WAKYO MAGALL

$ 4,5 Tr - 5,5 Tr VND

 • Dong Nai

N KID Group

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Dong Nai

VP. Chi nhánh PNJ Đông Nam Bộ

$ 8 Tr - 13 Tr VND

 • Dong Nai

Công Ty TNHH Gotec Việt Nam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Dong Nai