About us

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

Employment Information

Trợ Lý Tài Chính

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 15/08/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

CÔNG TY CP TM SX & DỊCH VỤ KEIKO VIỆT NAM

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

$ 8 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ONSEN FUJI

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ Xây dựng (CJSC)

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thịnh Điền

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 5,3 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi