language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trợ Lý Thương Hiệu (Branch - Nha Khoa Paris)

SCI Group
Updated: 19/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

A, Mục tiêu chính:

Hỗ trợ Brand Manager (BM) xây dựng và quản lý thương hiệu.

Giám sát các kênh quảng cáo, chiến dịch marketing đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch.

Phối hợp với các bộ phận/phòng ban trong việc triển khai các kế hoạch marketing.

B, Nhiệm vụ chính

1. Hỗ trợ Giám đốc thương hiệu trong việc kiểm soát báo cáo

công việc, việc chấp hành nội quy, quy định hàng ngày của

CBNV.

2. Hỗ trợ Giám đốc thương hiệu trong việc giám sát tiến độ thực

hiện các hạng mục công việc đảm bảo đúng theo kế hoạch.

3. Xây dựng và phối hợp với các bộ phận khác trong việc tổ chức triển khai và quản lý các chương trình marketing/hoạt động truyền thông quảng bá/PR/Events của thương hiệu phụ trách.

4. Hỗ trợ Brand Manager theo dõi và quản lý việc sử dụng ngân

sách được duyệt theo đúng kế hoạch.

5. Lập đề xuất nghiên cứu, tổ chức và quản lý hoạt động nghiên

cứu thị trường/đối thủ/dịch vụ cho thương hiệu.

6. Tổng kết báo cáo đánh giá và đề xuất lên Brand Manager để

có kế hoạch điều chỉnh kịp thời về hiệu quả của các hoạt động

Marketing /Trade Marketing/CTKM của thương hiệu,.

Đầu mối liên hệ trong việc trao đổi các thông tin và triền khai các kế hoạch marketing đến các bộ phận, phòng ban trong tập đoàn.

C, Quyền hạn và nghĩa vụ:

1. Quản lý chung về triển khai hoạt động Marketing (online/offline) của nhóm.

2. Được sử dụng nguồn lực nhân sự trực thuộc thương hiệu quản lý để triển khai thực hiện kế hoạch marketing dưới sự giám sát của Giám đốc thương hiệu.

3. Được phép yêu cầu các cá nhân tập thể giải trình các vấn đề liên quan đến kế hoạch triển khai phát triển thương hiệu và dịch vụ.

4. Được phép tham gia đánh giá hiệu quả, năng suất làm việc

của các cá nhân tập thể trực thuộc thương hiệu quản lý.

Được phép sử dụng các công cụ, dụng cụ, tài sản công theo quy định của tập đoàn.

Job Requirement

Cao đẳng / Đại học hoặc tương đương

Marketing/Kinh Tế, Thống kê, ngoại ngữ

Tối thiểu 2 năm đảm nhận vị trí tương đương

Marketing, thương hiệu, in ấn, thiết kế, …

Quản lý, giao tiếp, sáng tạo, làm việc nhóm, làm việc độc lập, lên kế hoạch, tổng hợp, báo cáo và phân tích số liệu.

Tiếng Anh, tin học văn phòng

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

SCI Group

http://scigroup.com.vn/Company size: 1000
Tập đoàn SCI ( Service Comprehension International) là tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, phát triển trên nền tảng cốt lõi là dịch vụ làm đẹp và chăm sóc...Detail
Job tags / Skills: Assistant

Trợ Lý Thương Hiệu (Branch - Nha Khoa Paris)

SCI Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts