About us

Chicilon Media

Employment Information

Trợ lý Tiếng Trung

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Sales / Business Development , Administrative / Clerical , Interpreter/ Translator
Experience 1 Years

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh

Công ty TNHH Handan

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện tử và Viễn thông Hà Nội

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Liên Kết Quốc Tế

$ 6,5 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Chung Am Vina

$ Competitive

  • Ha Noi | Thai Nguyen

Công ty TNHH Giáo dục Akira

$ 6 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi