Location

Ha Noi

 • Salary

  10 Tr - 20 Tr VND

 • Experience

  2 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  25/01/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

-Tham gia các cuộc họp kế hoạch, họp cải tiến, họp viết yêu cầu, họp Scrum hằng ngày, các kiểu họp đột xuất khác…

- Tiến hành thanh tra các hoạt động và quy trình vận hành hiện tại. Kịp thời phát hiện các vấn đề tồn đọng, đánh giá, phân tích, phối hợp các phòng ban lên kế hoạch triển khai, phân bổ, giám sát việc thực hiện các công việc của phòng ban, dự án để đảm bảo mục tiêu đã đề ra;

- Làm việc trực tiếp TGĐ, quản lý kế hoạch công việc các phòng/ban đã cam kết với B.TGĐ. Theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu, phát hiện các vấn đề và đưa ra các cảnh báo;

- Tìm kiếm cải tiến: Chất lượng nhân sự, Cócthể mua sắm hay làm mới công cụ gì để tăng năng suất

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá để tư vấn TGĐ, đưa ra định hướng công việc chung, định hướng phát triển nhân sự con người và lộ trình thăng tiến cho từng vị trí...;

- Theo sát các kế hoạch công việc và đại diện trao đổi với các bộ phận khác;

- Lập báo cáo và gửi cho Tổng Giám đốc hoặc các quản lý phòng ban khác;

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám Đốc.

Job Requirement

- Có kinh nghiệm quản lý nhân sự, trợ lý,....

-Có hiểu biết về mô hình Agile/ Scrum;

- Có kỹ năng đo lường và phân tích;

-  Am hiểu công cụ quản lý công việc JIRA, Trello là một lợi thế

- Kỹ năng đánh giá, phân tích, lập kế hoạch,...

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback