About us

GS Battery Vietnam Co., Ltd.

Employment Information

Trung cấp QA chuyên ngành Hóa phân tích

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,300,000 - 9,300,000 VND
Deadline to apply 20/06/2020
Industry Chemical Eng. , Quality Control (QA/QC)

GS Battery Vietnam Co., Ltd.

$ 11 Tr - 12 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

$ Competitive

  • Binh Duong

GS Battery Vietnam Co., Ltd.

$ 8,8 Tr - 9,3 Tr VND

  • Binh Duong

Hercules VN Co., Ltd.

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lợi Hào Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

GS Battery Vietnam Co., Ltd.

$ 9,5 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Duong

Masan Consumer

$ Competitive

  • Binh Duong

Masan Consumer

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 11 Tr - 14 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Duong