About us

Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

Employment Information

Trưởng Ban An Ninh

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Unskilled Workers , Security , Executive management
Experience 2 - 0 Years

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Stavian Hóa chất

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I

$ 40 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 44 Mil - 61,6 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 44 Mil - 61,6 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 44 Mil - 61,6 Mil VND

  • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 44 Mil - 61,6 Mil VND

  • Ha Noi