language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Ban Cải Tiến

Công Ty Cổ Phần Sinh Hóa Quốc Tế
Updated: 20/06/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

- Cải tiến qui trình công việc của các Phòng/ Ban

- Cải tiến MMTB dịch chuyển dần sang tự động hoá, giảm sử dụng nhân công, tăng năng suất

- Cải tiến sản phẩm để giảm nguyên liệu, nhưng không làm thay đổi kết cấu sản phẩm, tính năng và độ bền của SP

- Xây dựng tiêu chuẩn 5S cho các Phòng/ Ban, Phân Xưởng

- Xây dựng chế tài để duy trì hoạt động

- Kiểm soát việc thực hiện công việc theo qui trình

- Tham mưu Ban Giám đốc qui trình cải tiến

- Trực tiếp đào tạo 5S cơ bản và test nhận thức cho công nhân viên toàn nhà máy

- Triển khai áp dụng chi tiết 5S theo từng phân xưởng , công đoạn , từng phòng ban

- Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Job Requirement

- Am hiểu về cải tiến 5S, Kaizen, lean

- Có kiến thức về quản trị.

- Khả năng lập kế hoạch và theo dõi thực hiện.

- Biết phân tích các lãng phí trong sản xuất

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Sinh Hóa Quốc Tế

www.biochem.vn
Công ty CP Sinh Hóa Quốc tế (BIOCHEM)  được thành lập tháng 5 năm 2006 là liên doanh giữa các đối tác Việt Nam (đại diện là công ty TNHH Cẩm Linh) và...Detail

Similar jobs

Trưởng Ban Cải Tiến

Công Ty Cổ Phần Sinh Hóa Quốc Tế

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts