language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Ban Cung Ứng Đấu Thầu

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)
Updated: 01/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổ chức xây dựng hệ thống quy trình, quy định, văn bản pháp quy liên quan công tác đấu thầu lựa chọn Nhà thầu, Nhà cung cấp vật tư thiết bị (VTTB) và cho từng cá nhân và các Ban trong công ty
 • Tổ chức việc lập kế hoạch đấu thầu lựa chọn Nhà thầu, cung ứng VTTB, xác định mục tiêu thực hiện của Ban theo năm, theo từng dự án, từng gói thầu.
 • Tổ chức xây dựng Hệ thống kiểm soát, đánh giá năng lực của Nhà thầu, NCC bằng các tiêu chí đánh giá rõ ràng, chuẩn mực.
 • Phối hợp kiểm soát công tác tạm ứng, thanh toán, quản lý công nợ phục vụ công tác mua hàng của Ban.
 • Quản lý, giám sát việc thực hiện quy trình, quy định của Công ty trong công tác thu mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ thuê ngoài, rà soát và sửa đổi các quy trình phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty phù hợp với nhu cầu thực tế.
 • Quản lý về việc thiết lập dữ liệu database cho các loại vật tư, thiết bị và Database về Danh sách Nhà thầu/Nhà cung cấp.
 • Phối hợp cùng Ban pháp chế, Ban tài chính, Phòng kế toán xây dựng hệ thống hợp đồng, điều khoản thanh toán phù hợp, thưởng, phạt, pháp lý rõ ràng.
 • Xây dựng hệ thống biểu mẫu liên quan đến công tác đấu thầu lựa chọn Nhà thầu, Nhà cung cấp.
 • Chủ trì công tác thẩm định Giá gói thầu từ Ban Kinh tế xây dựng cấp.
 • Kiểm soát kế hoạch đấu thầu chi tiết.
 • Kiểm duyệt báo cáo tuần, tháng, quý, năm của Ban trước khi gửi báo cáo Ban LĐ công ty.

Job Requirement

 • Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu (chứng chỉ đấu thầu chuyên nghiệp do Cục quản lý đấu thầu-Bộ Kế hoạch đầu tư cấp);
 • Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu
 • Đã từng làm ở vị trí tương đương tổ chức đấu thầu thực hiện các công việc Bên mời thầu của Chủ đầu tư, …
 • Có kinh nghiệm thực hiện các công việc của Bên mời thầu từ 5 năm trở lên.
 • Có tối thiểu 05 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, xây dựng, bất động sản. Am hiểu kỹ thuật của gói thầu (ví dụ xây dựng: các nội dung lập thiết kế, dự toán cho các dự án Bất động sản …) tại các Công ty/Tập đoàn kinh tế có quy mô lớn
 • Có khả năng nhạy bén trong xử lý công việc và khả năng xây dựng network và tạo dựng mối quan hệ;
 • Có kỹ năng quản trị xung đột, lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc; tổ chức triển khai công việc; nắm bắt các quy định, quy trình tác nghiệp liên quan; xử lý và giải quyết tình huống

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Company size: 25-99
40Hrs was founded in San Jose, California in the early 2000. Today we have a team of bright, talented recruiters that give the firm a balance of experience...Detail

Trưởng Ban Cung Ứng Đấu Thầu

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts