Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  6 - 10 Years

 • Job level

  Director

 • Deadline to apply

  30/04/2023

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Job Description

 • oạch định các kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Kiểm toán Nội bộ
 • Xây dựng/cải tiến, triển khai quy chế kiểm toán nội bộ, quy trình và phương pháp kiểm toán nội bộ.
 • Lập kế hoạch, chương trình kiểm toán nội bộ Công ty và các Công ty con.
 • Tổ chức theo dõi, kiểm tra các đơn vị trong Công ty và các Công ty con về việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán, Ban KTNB.
 • Xem xét, xác nhận kết quả công việc KTNB về những đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo KTNB.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và các chuyên ngành liên quan.
 • Kinh nghiệm: Có 06 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính/quản lý kế toán/quản lý kiểm toán nội bộ của Công ty có quy mô tương đương.
 • Có kiên thức và kinh nghiệm về xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro doanh nghiệp.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback