language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs

Trải qua những thăng trầm cùng thị trường bất động sản nước nhà, bằng những nỗ lực bền bỉ, nghị lực vượt qua khó khăn, khả năng và sự quyết tâm đồng lòng... Detail

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án 1000-2000 USD

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Xây dựng bộ máy nhân sự đảm bảo cân bằng thu - chi.
 • Đào tạo nhân viên ban quản lý thực hiện nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả
 • Chịu trách nhiệm trong công tác quản lý xây dựng tại dự án
 • Duy trì chất lượng dịch vụ vệ sinh, an ninh, cảnh quan .... tại dự án Quản lý giám sát chất lượng dịch vụ của các nhà thầu trong việc vận hành dịch vụ tại dự án
 • Giám sát các căn hộ xây dựng tại dự án đạt đúng yêu cầu chung của toàn dự án...
 • Xây dựng/giám sát việc thực hiện kế hoạch tuần, tháng, năm cho các bộ phận trực thuộc BQL nhằm đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch.
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng tháng, hàng năm cho các bộ phận trực thuộc BQL;
 • Giám sát việc chi tiêu ngân sách của các bộ phận đảm bảo tính đúng, tính đủ, tránh mọi trường hợp thất thoát, lãng phí tài sản của Công ty.
 • Quản lý/điều hành nhân sự trong Ban quản lý dự án

Job Requirement

***Trình độ học vấn, kiến thức, chứng chỉ, ngoại ngữ

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế;
 • Chứng chỉ Quản lý tòa nhà;

***Năng lực (kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực theo giá trị cốt lõi của Công ty)

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tòa nhà, ưu tiên hiểu biết hệ thống kỹ thuật của tòa nhà;
 • Có kinh nghiệm huấn luyện và tạo động lực chuyên nghiệp cho các thành viên ban quản lý.
 • Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành các bộ phận thuộc Ban QLTN;
 • Có khả năng trình bày, thuyết phục và xử lý tình huống tốt;
 • Có khả năng lãnh đạo và tạo động lực cũng như tạo sức ép cho nhân viên làm việc tốt;
 • Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và chịu được áp lực cao trong công việc;
 • Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Power point

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án 1000-2000 USD

Tập đoàn Capital House

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts