About us

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản Nam Sài Gòn

Employment Information

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ (GẤP)

Job level Manager
Salary $ 18,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Executive management
Experience 2 Years

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam

$ 9 Tr - 11 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam

$ 9 Tr - 11 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đại Minh Quang

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đại Minh Quang

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản Nam Sài Gòn

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dịch Vụ Quản Lý Bất Động Sản Independent

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dịch Vụ Quản Lý Bất Động Sản Independent

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thắng Lợi

$ 20 Tr - 40 Tr VND

 • Ho Chi Minh