language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Ban Quản Lý Xây Dựng - Vùng Thủ đô

Tập Đoàn Sun Group
Updated: 17/07/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 5 - 10 Years

  Salary:

 • Industry: Civil / Construction

  Deadline to apply: 15/08/2019

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Thực hiện tham mưu, tư vấn, thực hiện các công việc liên quan đến quản lý xây dựng, quản lý tổng mức đầu tư, dự toán; quản lý thanh, quyết toán; quản lý nội thất đối với toàn bộ các dự án của Tập đoàn.

Cụ thể:

- Tham mưu cho Ban Điều hành Tập đoàn về quản lý tổng mức đầu tư, dự toán; quản lý thanh, quyết toán; quản lý nội thất theo đúng quy định của pháp luật, quy trình, quy định của Tập đoàn .

- Là đầu mối trao đổi thông tin, kết nối giữa các Chủ tịch Vùng, các Đơn vị thành viên trong lĩnh vực quản lý tổng mức đầu tư, dự toán, quản lý thanh quyết toán và quản lý nội thất.

- Chủ trì lập tổng vốn đầu tư sơ bộ, lập, thẩm định quản lý tổng mức đầu tư/tổng mức đầu tư điều chỉnh, dự toán/dự toán điều chỉnh tại các dự án đầu tư xây dựng của các Đơn vị thành viên .

- Chủ trì phân chia sơ bộ gói thầu các dự án đầu tư xây dựng, các gói thầu nội thất của Tập đoàn .

- Chủ trì cập nhật định kỳ chi phí đầu tư, tổng mức đầu tư/tổng mức đầu tư điều chỉnh, dự toán/dự toán điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng của các Đơn vị thành viên Tập đoàn.

- Phân tích/tư vấn, cung cấp các thông tin chi phí để làm cơ sở phê duyệt chủ trương thanh toán.

- Kiểm tra, rà soát, điều tiết việc thực hiện thanh toán của các Đơn vị thành viên theo tổng mức đầu tư/tổng mức đầu tư điều chỉnh, dự toán/dự toán điều chỉnh, ngân sách quản lý, chủ trương được phê duyệt.

- Chủ trì rà soát, kiểm tra, thẩm định, giám sát tổng dự toán/tổng dự toán điều chỉnh tại các dự án đầu tư xây dựng của Tập đoàn.

- Chủ trì soát xét các hồ sơ thanh toán dự án đầu tư xây dựng của Tập đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tập đoàn.

- Phối hợp với các Đơn vị thành viên Tập đoàn trong công tác quyết toán dự án đầu tư xây dựng của Tập đoàn.

- Chủ trì kiểm soát công tác lập, trình duyệt, giám sát kế hoạch tạm ứng, thanh quyết toán tại các dự án đầu tư xây dựng Tập đoàn .

- Phối hợp kiểm soát trình tự, thủ tục chi phí và hạch toán chi phí đầu tư xây dựng.

- Nhận các thiết kế nội thất từ các Đơn vị thành viên và chủ trì thực hiện công tác soát xét thiết kế bản vẽ thi công.

- Chủ trì công tác lựa chọn nhà thầu thi công nội thất, đánh giá kỹ thuật, giá và các hoạt động mua sắm nội thất khác.

- Phối hợp với các Đơn vị thành viên trong công tác triển khai thiết kế, thi công nội thất bảo đảm tiến độ, chất lượng thiết kế, thi công nội thất tại dự án đầu tư xây dựng của các Đơn vị thành viên .

Phối hợp với các Đơn vị thành viên khác để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chung trong công tác quản lý tổng mức đầu tư/tổng mức đầu tư điều chỉnh, dự toán/dự toán điều chỉnh; quản lý công tác thanh toán, quyết toán; quản lý nội thất đối với các dự án đầu tư xây dựng của Tập đoàn.

Job Requirement

1. Về phẩm chất:

-            Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc;

-            Trung thực, nhiệt tình, tận tâm trong công tác;

-            Sáng tạo, tính phối hợp trong công việc;

-            Có kỹ năng giao tiếp tốt.

-            Kỹ năng quản lý, đàm phán, thương thảo…

2. Về trình độ

-     Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư KT XD trở lên;

-     Vi tính văn phòng thành thạo;

3. Về kinh nghiệm

-     Ít nhất trên 10 năm kinh nghiệm trong công tác

-     Ít nhất trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 35 - 50
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tập Đoàn Sun Group

http://sungroup.com.vn/vie/
Được thành lập năm 2007, Sun Group hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng. Là một doanh nghiệp trẻ tại Việt nam hoạt...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng Ban Quản Lý Xây Dựng - Vùng Thủ đô

Tập Đoàn Sun Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts