language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Ban Tối Ưu Hóa Xây Dựng Cơ Bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS (TMS Group)
Updated: 11/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Insurance
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị (HĐQT) công tác thẩm định và tối ưu hóa: thiết kế, tiêu chí kỹ thuật mời thầu, phương án biện pháp thi công xây dựng. Thẩm định đánh giá đề xuất các phương án điều chỉnh (đảm bảo phù hợp với thi trường xây dựng): tổng mức đầu tư, dự toán chi tiết cho các hạng mục của các dự án thuộc tập đoàn và các dự án khác theo phân công của HĐQT.
- Phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc công ty trong quá trình thực hiện công tác thẩm định thiết kế, thẩm định hồ sơ mời thầu và tiến trình đấu thầu, thẩm định tổng mức đầu tư và dự toán chi tiết các hạng mục dự án.
- Tham mưu, đề xuất các giải pháp cải tiến, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ và giảm chi phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng;
- Tư vấn cho HĐQT và Lãnh đạo các Đơn vị liên quan trong quá trình thẩm định các giải pháp tối ưu hóa về kinh tế kỹ thuật.
- Thực hiện báo cáo định kỳ theo Quy định của Công ty và chủ động, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc ngoài tầm kiểm soát để Ban điều hành kịp thời cho ý kiến chỉ đạo và giải quyết.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc,...
- Có chứng chỉ hành nghề Kiến trúc/Xây dựng (optional).
- Có từ 05 năm kinh nghiệm (trong lĩnh vực cố vấn cấp cao về xây dựng cơ bản) và ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Thông thạo các qui định của pháp luật trong quản lý dự án, qui hoạch, thiết kế, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường…
- Thông thạo về quản lý công việc, quản lý kế hoạch, quản lý các khâu thuộc tiến trình triển khai dự án xây dựng.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng quản lý công việc, Kỹ năng làm việc nhóm…
- Kỹ năng trình bày, phản biện và thuyết trình, thuyết phục tốt.
- Sử dụng được tiếng Anh giao tiếp, chuyên ngành (optional).

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS (TMS Group)

http://tmsgroup.vnCompany size: 300 - 500
Website tuyển dụng: http://tuyendungtmsgroup.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/tuyendungtmsgroup.vn/ Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS (TMS Group), được...Detail

Trưởng Ban Tối Ưu Hóa Xây Dựng Cơ Bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS (TMS Group)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts