About us

Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ

Employment Information

TRƯỞNG BAN TUYỂN DỤNG

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Customer Service , Real Estate , Human Resources
Experience 2 - 4 Years

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ SHC Việt Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 40 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY HOÀNG HẢI

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Kien Giang | Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 20 Tr - 28 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ZINCA VIỆT NAM

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi