Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Bộ phận An ninh bảo mật (Head of IT Security)

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Updated: 11/12/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review

Job Description

- Xây dựng các chính sách, qui trình, qui định, tài liệu về an toàn thông tin./ Create documment policies, procedures, regulations and documents on information safety.

- Quản lý các thiết bị, hệ thống, dịch vụ an ninh bảo mật/ Manage equipment, systems, security services

- Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng phục vụ đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống của Công ty/ Researching technologies, techniques and applications to ensure the security and safety of the company's system

- Kiểm tra, đánh giá các lỗ hổng bảo mật cho các ứng dụng, hệ thống/ Check and evaluate vulnerabilities for applications, systems

- Tham gia triển khai các chương trình/ dự án CNTT theo kế hoạch phát triển mạng lưới của Công ty/ Involvement the implementation of IT programs / projects according to the network development plan of the company

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo/ Other duties as assigned by the head of unit

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học các ngành CNTT, điện tử viễn thông./ University graduate or above in Electronics and Telecommunications or Information Technology.

- Ưu tiên có các chứng chỉ như CCNA, CCNP security, Security +, CEH, MCSA, MCSE, MCITP,…/Preferred Certification: CCNA, CCNP security, Security +, CEH, MCSA, MCSE, MCITP,…

 - Từ 3-5 năm KN chuyên môn/ From 3 to 5 years experience

 - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh ở trình độ Cơ bản / Ability to understand & communicate in English at Basic level​

Có kinh nghiệm triển khai, quản trị, vận hành các thiết bị bảo mật như Firewall, IPS, WAF, Database Firewall,…bảo mật máy chủ, ứng dụng, ảo hóa,…/Experienced in deploying, managing and operating security devices such as Firewall, IPS, WAF, Database Firewall, ... server  application, virtualization security,, ...​

Am hiểu và có kinh nghiệm trong việc triển khao các tiêu chuẩn an toàn thông tin như ISMS ISO 27000, PCI DSS,../Knowledgeable and experienced in the development of information security standards such as ISMS ISO 27000, PCI DSS…​

Có kinh nghiệm biên soạn các quy trình, tài liệu, chính sách về an toàn thông tin/ Experienced in developing processes, documents and policies on information security​

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Trưởng Bộ phận An ninh bảo mật (Head of IT Security)

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts