About us

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

Employment Information

TRƯỞNG BỘ PHẬN C&B làm việc tại NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Human Resources , Accounting / Auditing / Tax , Manufacturing / Process
Experience 3 - 5 Years

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 15 Mil - 22 Mil VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Dong Nai | Ho Chi Minh

Tập đoàn Gạch men Hoàng Gia (Royal Ceramic Group)

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Dong Nai

Tập đoàn Gạch men Hoàng Gia (Royal Ceramic Group)

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Nai

Tập đoàn Gạch men Hoàng Gia (Royal Ceramic Group)

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Nai

Tập đoàn Gạch men Hoàng Gia (Royal Ceramic Group)

$ Competitive

  • Dong Nai | Ho Chi Minh

Tập đoàn Gạch men Hoàng Gia (Royal Ceramic Group)

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Dong Nai

Tập đoàn Gạch men Hoàng Gia (Royal Ceramic Group)

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Dong Nai