Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Trưởng bộ phận Chiến lược và Chính sách - K.CNTT

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  28/02/2023

Job Description

Chiến lược và chính sách quản trị CNTT

 • Tham gia xây dựng chiến lược công nghệ thông tin (ngắn hạn và dài hạn) đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của ngân hàng theo từng thời kỳ.
 • Tham gia xây dựng và quản lý thực hiện lộ trình phát triển CNTT phù hợp với chiến lược CNTT bao gồm Danh mục đầu tư CNTT; Chương trình CNTT; Dự án CNTT, Ngân sách đầu tư CNTT và các công việc liên quan.

Chính sách CNTT:

 • Tham gia xây dựng, thiết lập các mục tiêu, chính sách CNTT và khung quản trị trị đảm bảo sự tuân thủ các tiêu chuẩn và thông lệ chung trong lĩnh vực CNTT;
 • Tham gia xây dựng cách thức thực hiện và kiểm soát việc thực hiện chính sách quản trị CNTT.
 • Tổ chức hướng dẫn, phổ biến chính sách CNTT

Nhiệm vụ khác:

 • Lập kế hoạch công việc của Bộ phận và phân công việc, hướng dẫn và hỗ trợ các cán bộ trong Bộ phận, đánh giá và đề xuất các hình thức khen thưởng & kỷ luật cán bộ
 • Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các cán bộ nhân viên trong Bộ phận

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng/Khối giao.

Job Requirement

 • Bằng cấp: Có bằng đại học CQ ngành CNTT
 • Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức về quản trị chiến lược, nghiên cứu thị trường, điều phối dự án. Có kinh nghiệm  và am hiểu tổng quan về nghiệp vụ, ứng dụng, hạ tầng  CNTT của Ngân hàng;
 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT tại một định chế tài chính hàng đầu hoặc công ty Công nghệ Thông tin chuyên nghiệp; Ưu tiên có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý cấp Phòng/Bp thuộc Trung tâm/Phòng thuộc Khối hoặc ở vị trí chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn của chức danh.
 • .Kỹ năng, phâm  chất: Kĩ năng quản lý tốt; Khả năng giải quyết vấn đề; Có khả năng tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin tốt; Có khả năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề hiệu quả.

More Information

 • Age: Unlimited
 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback