language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

nammientrung.com

Ông Nguyễn Hoàng Anh – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung chia sẻ rằng: “Để... Detail

Trưởng Bộ Phận Cố Vấn Dịch Vụ

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 1. Xây dựng mục tiêu chiến lược, kế hoạch kinh doanh dịch vụ và phụ tùng của công ty.
 2. Tổ chức hoạt động dịch vụ hiệu quả
 3. Thiết lập các quy trình hoạt động tại phòng dịch vụ.
 4. Quản lý ngân sách và chi phí bảo hành, bảo dưỡng và sữa chữa của phòng dịch vụ.
 5. Quản lý nhân sự, bố trí nhân sự và phân công công việc hợp lý; đôn đốc và giám sát nhân viên để đảm bảo năng suất, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; kiểm tra việc chấp hành các quy trình, quy định của bộ phận; đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên.
 6. Quản lý công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại bộ phận.
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

Job Requirement

 • Đạt 100% các chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận, phát triển khách hàng, thị phần. (theo cam kết)
 • Hoàn thành các chỉ tiêu do công ty giao, về kinh doanh phụ tùng, doanh số (lượt xe, doanh thu, lợi nhuận…), bảo đảm chất lượng của dịch vụ 
 • Quy trình hoạt động phù hợp với quy định, tình hình thực tế và hiệu quả
 • Sử dụng ngân sách tối ưu, hiệu quả theo định mức.
 • NV chủ động, độc lập về chuyên môn
 • Có mục tiêu, công việc và lộ trình phát triển
 • Tạo ảnh hưởng và sự tương tác kết nối
 • Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường sạch sẽ, không xảy ra tai nạn nghề nghiệp, trang bị đầy đủ kiến thức và thiết bị phòng chống cháy nổ tại bộ phận.

More Information

 • Experience: 3 - 10 Years

Trưởng Bộ Phận Cố Vấn Dịch Vụ

Nam Miền Trung Auto

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts