From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Bộ Phận Đóng Gói

Gilimex
Updated: 21/09/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Lập kế hoạch đóng gói, đóng thùng sản phẩm và phân công đến nhân viên.

- Tiếp nhận lệnh nhập, xuất hàng hóa trong tuần.

- Phổ biến hướng dẫn các nhân viên các quy trình đóng gói và đóng thùng sản phẩm.

- Giám sát quá trình hoàn thiện sản phẩm (dán nhãn, mã hiệu, logo…..) và đóng gói, đóng thùng theo yêu cầu kỹ thuật.
- Theo dõi, quản lý số lượng hàng hóa xuất nhập kho theo quy định.
- Hướng dẫn nhân viên duy trì và thực hiện tốt các tiêu chuẩn của khách hàng, 5S…
- Lập hệ thống thẻ hàng, mã số hàng hóa trong kho để theo dõi.
- Quản lý nhân sự tại bộ phận;
- Lưu trữ giấy tờ, số liệu và cung cấp cho các bộ phận liên quan theo yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Job Requirement

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất
- Có kỹ năng lãnh đạo

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Gilimex

Company size: 500-999
Gilimex - Công Ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh  -Tiền thân của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh và Xuất Nhập khẩu Bình...Detail

Similar jobs

Trưởng Bộ Phận Đóng Gói

Gilimex

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts