language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Bộ Phận Hỗ Trợ (Hành Chính)

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt
Updated: 15/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

 • Quản lý và giám sát hoạt động mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ;
 • Quản lý và giám sát việc sửa chữa, cải tạo, lắp đặt Cơ sở vật chất tại Chi nhánh;
 • Quản lý và điều phối xe ô tô phục vụ hoạt động của ngân hàng;
 • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ đối ngoại với các đối tác và cơ quan quản lý chức năng trên địa bàn hoạt động của Chi nhánh;
 • Quản lý công tác văn thư và hệ thống lưu trữ văn thư tại Chi nhánh;
 • Quản lý, giám sát và thanh toán các chi phí hoạt động của Chi nhánh;
 • Thực hiện các công tác theo sự phân công của Giám đốc Chi nhánh;

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Trưởng phòng, quản lý về Hành chính, văn phòng từ 5 năm trở lên;
 • Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên;
 • Cẩn thận và Nhiệt tình, kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt;
 • Hiểu biết về công tác Hành chính, có quan hệ xã hội tốt;
 • Có khả ngăng về quản lý tốt;
 • Hiểu biết về nghiệp vụ Mua bán và quản lý văn phòng.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Ngân Hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) Bạn có khát vọng phát triển bản thân và sự nghiệp? Hãy gia nhập và tự tin khẳng định mình tại BAOVIET Bank! Ngân hàng...Detail

Similar jobs

Trưởng Bộ Phận Hỗ Trợ (Hành Chính)

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts