About us

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu

Employment Information

Trưởng bộ phận KCS – làm việc tại nhà máy Yên Bái

Job level Manager
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Executive management , Manufacturing / Process , Quality Control (QA/QC)
Experience 3 Years

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu

$ 8 Tr - 13 Tr VND

 • Yen Bai

LienVietPostBank

$ Competitive

 • Yen Bai

Tổ chức tầm nhìn thế giới (World Vision)

$ Competitive

 • Yen Bai | Tuyen Quang

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Yen Bai

LienVietPostBank

$ Competitive

 • Yen Bai

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nhựa Gỗ Châu Âu

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Yen Bai

Tổ chức tầm nhìn thế giới (World Vision)

$ Competitive

 • Yen Bai

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Son La | Yen Bai | Lao Cai

Tổ chức tầm nhìn thế giới (World Vision)

$ Competitive

 • Yen Bai

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

 • Lao Cai | Yen Bai

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Nghe An | Hai Phong | Yen Bai