About us

Cty Cổ Phần Thép VAS An Hưng Tường

Employment Information

Trưởng Bộ Phận Kho Thành phẩm (TMS)

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 24/01/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse
Experience 5 Years

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • An Giang | Dong Nai | Binh Duong

HR Vietnam’s ESS Client

$ Competitive

  • Binh Duong

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH PMAS

$ Competitive

  • Binh Duong

Công TNHH John Richard Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

TNHH DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGY VIỆT NAM

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ Competitive

  • Binh Duong