Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  10/12/2020

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

1- Giữ vai trò trưởng nhóm kiểm toán trong các cuộc kiểm toán có tính chất phức tạp
- Act as team leader for internal audit engagements for complicated audits.

2- Lập chương trình kiểm toán, thực hiện kiểm toán theo kế hoạch được giao
- Involve in planning, executing and completing audit field works according to established schedule

3- Đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả của hệ thống Kiểm soát nội bộ
- Recommending internal control improvements that may include operational enhancements or efficiencies

4- Hỗ trợ Kiểm toán Nội bộ MB và thanh tra Ngân hàng Nhà nước theo yêu cầu
- Provide assistance to MB internal audit and SBV inspection as required

5- Lập dự thảo các Báo cáo nội bộ, Báo cáo gửi các cơ quan chức năng trình Trưởng Kiểm toán Nội bộ
- Draft Internal reports and Sending Authorities reports and submit to Chief Audit Executive

6- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng Kiểm toán nội bộ/Ban kiểm soát
- Perform other tasks in accordance with the assignments of Chief Audit Executive/ Control Board

Job Requirement

1 Bằng cấp/ Education: Có bằng đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán.
Bachelor degree or higher in appropriate speciality such as Economics, business administration, law, Audit, Accounting.

2 Kinh nghiệm/ Experiences: Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu là 03 năm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán viên trong các công ty kiểm toán về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, trong đó có ít nhất 1 năm ở vị trí trưởng nhóm hoặc tương đương.
At least 3 years experience as internal audit or at audit firms for banking and financial institutions, including minimum 1 year of Audit Senior or related position.

3.Ngoại ngữ (Tiếng Anh)/ Foreign language (English): Tốt
Good at understanding & communicating in English.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Feedback