language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Bộ phận Kiến trúc

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt
Updated: 18/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Salary review
  • Seniority Allowance

Job Description

- Quản lý và kiểm soát toàn bộ các hoạt động của Bộ phận Kiến trúc.

- Xem xét về mặt chuyên môn đối với các kế hoạch, hồ sơ thiết kế, nhận định, báo cáo, ý kiến đề xuất,… của các nhân viên Bộ phận thực hiện khi tham gia Dự án Thiết kế; và có ý kiến tham mưu trước khi gửi đến Giám đốc Thiết kế Dự án.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ thiết kế liên quan đến các chuyên môn phụ trách.

- Trường hợp các quyết định về chuyên môn của Giám đốc Thiết kế Dự án trái với các ý kiến của Trưởng Bộ phận Kiến trúc đã góp ý/tham mưu, thì Trưởng Bộ phận Kiến trúc báo cáo các vấn đề không thống nhất cho Giám đốc và Phó Giám đốc Quản lý Thiết kế.

- Tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế, xử lý các vấn đề thắc mắc về thiết kế trong quá trình thi công trên công trường,... có liên quan đến chuyên môn phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo Bản Mô tả công việc của Chuyên viên Kiểm soát Thiết kế Kiến trúc (khi cần).

- Lập các kế hoạch và báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc /Phó Giám đốc Quản lý Thiết kế.

- Quan hệ giao dịch với các cơ quan chính quyền (sở, ban ngành,…) và đối tác ngoài có liên quan đến chuyên môn phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc /Phó Giám đốc Quản lý Thiết kế.

Job Requirement

-          Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc/quy hoạch.

-          Có kinh nghiệm về quản lý quy hoạch, có kiến thức pháp luật liên quan đến quy hoạch – thiết kế, có chứng chỉ chủ trì thiết kế, có chứng chỉ hành nghề Thiết kế kiến trúc.

-          Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí, công việc và quy mô dự án tương đương.

-          Anh văn Trung cấp

-          Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng trong công việc thiết kế.

-          Tiếp nhận thông tin, phân tích, nhận định tốt; giải quyết vấn đề sáng tạo cao.

-          Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

www.phatdat.com.vnCompany size: 500
Công Ty CP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt là chủ đầu tư các dự án Căn hộ cao cấp, Trung tâm thương mại The EverRich I và The EverRich II... Hiện nay Công...Detail

Trưởng Bộ phận Kiến trúc

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts