About us

TẬP ĐOÀN BRG – CÔNG TY CP

Employment Information

Trưởng bộ phận Lễ Tân - Thu Ngân (Sân Gôn Hà Nam)

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Customer Service , Administrative / Clerical
Experience 2 - 3 Years

TẬP ĐOÀN BRG – CÔNG TY CP

$ 7,5 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Nam

TẬP ĐOÀN BRG – CÔNG TY CP

$ Competitive

  • Ha Nam

TẬP ĐOÀN BRG – CÔNG TY CP

$ Competitive

  • Ha Nam

TẬP ĐOÀN BRG – CÔNG TY CP

$ Competitive

  • Ha Nam

TẬP ĐOÀN BRG – CÔNG TY CP

$ Under 9 Mil VND

  • Ha Nam

TẬP ĐOÀN BRG – CÔNG TY CP

$ Competitive

  • Ha Nam

TẬP ĐOÀN BRG – CÔNG TY CP

$ Under 9 Mil VND

  • Ha Nam

CareerBuilder's Client

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Nam

TẬP ĐOÀN BRG – CÔNG TY CP

$ 22 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Nam