About us

Rochdale Spears Co., Ltd.

Employment Information

Trưởng bộ phận Mộc máy / Machining Manager

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 01/12/2020
Industry Manufacturing / Process , Wood

Rochdale Spears Co., Ltd.

$ Competitive

  • Binh Duong

Cty Cổ Phần Thép VAS An Hưng Tường

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • An Giang | Dong Nai | Binh Duong

Công Ty TNHH Tong Chang Electric Machinery

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Duong

HR Vietnam’s ESS Client

$ Competitive

  • Binh Duong

Cty Cổ Phần Thép VAS An Hưng Tường

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Duong

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Datafa

$ Over 15 Tr VND

  • Binh Duong

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Competitive

  • Binh Duong

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Competitive

  • Binh Duong