language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Bộ Phận Nhân Sự (Quận 1)

FUTA Bus Lines
Updated: 12/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Lập kế hoạch tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.

- Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

- Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

- Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty; đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự; về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.

- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…

Job Requirement

- Trình độ Đại học các chuyên ngành về Quản trị nhân sự, nguồn nhân lực, Luật

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở cùng vị trí 

- Thế mạnh về Hành chính, Tiền lương và Bảo hiểm, chế độ chính sách

- Chịu được áp lực công việc cao 

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

FUTA Bus Lines

www.futabus.vnCompany size: 5000
Công ty Phương Trang được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2002 với hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực vận tải hành khách và kinh doanh dịch vụ....Detail

Similar jobs

Trưởng Bộ Phận Nhân Sự (Quận 1)

FUTA Bus Lines

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts