language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Bộ Phận Pháp Lý / Legal Manager

Công ty Cổ Phần Kizuna JV
Updated: 15/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Tư vấn, hướng dẫn các dịch vụ Pháp lý hỗ trợ cho khách hàng

- Thực hiện các thủ tục pháp lý ban đầu khi thành lập doanh nghiệp cho khách hàng

- Tư vấn các vấn đề pháp lý cho các nhà đầu tư trong khu trong quá trình hoạt động

2. Xây dựng các gói dịch vụ Pháp lý phù hợp nhu cầu khách hàng trong khu, trong nguồn lực cho phép và UBND tỉnh Long An phê chuẩn.

3. Thiết lập và duy trì quan hệ với các đối tác, tìm kiếm và đề xuất những đối tác có thể đem lại những lợi ích cho các bên.

4. Duy trì quan hệ với các cơ quản lý nhà nước nhằm đem lại những hỗ trợ cần thiết cho công ty và khách hàng.

5. Quản lý doanh thu từ các hoạt động liên quan đến cung ứng dịch vụ Pháp lý cho khách hàng.

6. Quản lý hiệu quả chi phí hành chính của lĩnh vực Pháp lý.

7. Đầu mối tiếp nhận và phản hồi các bộ phận và phòng ban trong công ty về vấn đề Pháp lý.

Job Requirement

- Kỹ năng ngoại ngữ: Tiếng Anh – giao tiếp tốt

- Hiểu biết về Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, các thủ tục hành chính đầu tư, các qui định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, Luật môi trường, Luật lao động, Luật PCCC.

- Kỹ năng tư vấn: Trình bày, giới thiệu lợi ích của dịch vụ pháp lý

- Kỹ năng nhân sự: Quản lý thời gian làm việc, giao tiếp, đàm phán, giải quyết mâu thuẫn, phản hồi thông tin, làm việc nhóm.

- Kỹ năng tư duy: Phân tích vấn đề giải quyết và ra quyết định.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 26 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ Phần Kizuna JV

http://www.kizuna.vn
Kizuna is the pioneer of “Rental Serviced Factory” in Vietnam, offers our customers not only a solution for a business workplace but also services and...Detail

Similar jobs

Trưởng Bộ Phận Pháp Lý / Legal Manager

Công ty Cổ Phần Kizuna JV

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts