About us

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

Employment Information

Trưởng bộ phận phát triển hệ thống

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 08/04/2023
Industry Marketing , Sales / Business Development , Education /Training
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Quang Ninh

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ Competitive

  • Quang Ninh

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Quang Ninh

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Quang Ninh

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Quang Ninh

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Quang Ninh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Hai Phong | Hai Duong | Quang Ninh

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

$ Over 9 Mil VND

  • Quang Ninh

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ Competitive

  • Quang Ninh

Ngân hàng TMCP Việt Á – VietABank

$ Competitive

  • Quang Ninh