language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm Chứng Khoán

VPBS - Công Ty CP Chứng Khoán NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Updated: 18/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động của Bộ phận Chứng khoán theo định hướng kinh doanh của Công ty và định hướng hoạt động của Phòng PTSP.
 • Triển khai ý tưởng sản phẩm (từ nội bộ/từ CBKD/Khách hàng/đối tác...)
 • Xây dựng các quy trình, chính sách, biểu mẫu Nghiệp vụ vận hành, tài liệu đào tạo sản phẩm (cho CBKD), đào tạo chính sách (Nghiệp vụ) thuộc phạm vi công việc của Bộ phận quản lý
 • Lên kế hoạch để tham mưu, tư vấn và đề xuất cho lãnh đạo/CBQL về kế hoạch, chiến lược hoạt động, triển khai các hoạt động công việc của phòng PTSP
 • Kiểm soát, theo dõi, đánh giá, hướng dẫn, đào tạo CBNV cấp dưới/Khách hàng/Đối tác
 • Tiếp nhận và xử lý các vấn đề có liên quan đến sản phẩm, có bao gồm các yêu cầu ngoại lệ từ KH/đơn vị bán/nghiệp vụ và/hoặc phòng ban khác
 • Xử lý các công việc khác theo phân công của CBQL/Công ty

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 02 năm
 • Đã từng phụ trách các công việc của giao dịch chứng khoán, dịch vụ tài chính, lưu ký, kế toán giao dịch, dịch vụ khách hàng…(nếu đã tham gia dự án phần mềm chứng khoán là một lợi thế)
 • Đã từng phụ trách các công việc của mảng quản lý quỹ của các công ty quản lý quỹ, ủy thác tài khoản giao dịch chứng khoán của công ty chứng khoán
 • Đã từng phụ trách các công việc của các giao dịch vốn liên quan đến chứng khoán (trong công ty chứng khoán hoặc các giao dịch liên kết khác)
 • Am hiểu về thị trường tài chính, nhu cầu khách hàng, quy định, sản phẩm, dịch vụ và chính sách của Công ty Chứng khoán;Sử dụng thành thwạo các công cụ văn phòng như Word, excel, power point, outlook..
 • Ngoại ngữ: Giao tiếp tốt
 • Có khả năng quản lý, tư duy chiến lược và xử lý được các áp lực về tiến độ, chất lượng của công việc thuộc phạm vi quản lý
 • Đam mê công việc, bắt nhịp nhanh với sự thay đổi của công việc/yêu cầu mới của công việc
 • Khả năng diễn đạt mạch lạc – tự tin trong giao tiếp, chủ động với công việc

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

VPBS - Công Ty CP Chứng Khoán NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

  Giới thiệu chung Thành lập vào năm 2006, sau 8 năm hoạt động, VPBS đã trở thành một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam với vốn chủ...Detail

Similar jobs

Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm Chứng Khoán

VPBS - Công Ty CP Chứng Khoán NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts