language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Trưởng bộ phận phát triển ứng dụng công nghệ sản phẩm KHCN, Phòng Ngân hàng số, Khối KHCN

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 21/02/2020

Employment Information

Job Description

Nhiệm vụ chuyên môn:

•Hỗ trợ cho TP/PP quản lý điều hành mọi hoạt động của Bộ phận phát triển ứng dụng công nghệ sản phẩm KHCN theo chức năng nhiệm vụ của Bô phận từng thời kỳ.

•Chịu trách nhiệm trước TP/PP về hoạt động của Bộ phận phát triển ứng dụng công nghệ sản phẩm KHCN (chiến lược phát triển, sản phẩm dịch vụ trên các ứng dụng cung cấp cho Khách hàng trong và ngoài PVcomBank)

•Lập kế hoạch và triển khai các mục tiêu kế hoạch được giao;

•Lên ý tưởng đàm phán & làm việc với Đối tác/BP liên quan để triển khai các Hoạt động Thúc đẩy bán, CTKM dành cho KH.

•Tổ chức công tác rà soát hiệu quả các kênh thanh toán và đề xuất điều chỉnh.

•Tư vấn, hỗ trợ cho TP/PP trong công tác xây dựng kế hoạch, ngân sách hàng năm của Bộ phận phát triển ứng dụng công nghệ sản phẩm KHCN và giám sát việc thực hiện ngân sách đã được phê duyệt;

Nhiệm vụ quản lý:

•Lập kế hoạch và tuyển dụng nhân sự cho BP, Quản lý và phân công, công việc, đánh giá và đề xuất các hình thưc khen thưởng/kỳ luật đối với CBNV trong BP.

•Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho CBNV thuộc Bộ phận

Thực hiện các công việc khác theo phân công của TP/PP

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính ngân hàng, QTKD hoặc chuyên ngành khác tương đương.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý:  Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng Số; Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý nhóm/bộ phận có quy mô tương đương

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về các sản phẩm Bán lẻ, Tài khoản, Cho vay,  Huy động, Thẻ và các sản phẩm ngân hàng cá nhân.

Kỹ năng, phẩm chất:  Kỹ năng tương tác và kỹ năng truyền thông tốt; Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt; Kỹ năng phân tích tốt. Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp...Detail

Similar jobs

Trưởng bộ phận phát triển ứng dụng công nghệ sản phẩm KHCN, Phòng Ngân hàng số, Khối KHCN

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts