language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phu Hung Assurance

Trưởng bộ phận phát triển và vận hành ứng dụng

Phu Hung Assurance
Updated: 22/09/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary:

 • Industry: IT - Software

  Deadline to apply: 30/09/2019

 • Job level:

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản lý, vận hành và đề xuất cải tiến các quy trình/chức năng/biểu mẫu/ báo cáo của phân hệ phần mềm ERP bảo hiểm (bao gồm các phân hệ bảo hiểm, kế toán và nhân sự).
 • Quản lý, vận hành và phát triển phần mềm các ứng dụng của Doanh nghiệp.
 • Xây dựng kiến trúc tổng quan và các định nghĩa giao tiếp (API) giữa các hệ thống ERP và ứng dụng khác của Doanh nghiệp.
 • Xây dựng kế hoạch đề xuất và cải tiến các giải pháp ứng dụng phù hợp theo định hướng phát triển của công ty.
 • Phát triển tài liệu quy trình và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm ERP bảo hiểm và các ứng dụng của Doanh nghiệp.
 • Quản lý và phát triển nhóm bộ phận phân tích nghiệp vụ và phát triển phẩn mềm.
 • Và các nhiệm vụ khác được phân công bởi Trưởng Phòng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Managing, operating and proposing an improvement of processes / functions / forms / reports of insurance ERP software modules (including insurance, accounting and personnel modules).
 • Managing, operating and develop business applications.
 • Build the overall architecture and communication definitions (APIs) between ERP systems and other Enterprise applications.
 • Plan to propose and improve appropriate application solutions according to the company's business plan.
 • Develop standard operating procedure (SOP) documents and user manual for using insurance ERP software systems and Business applications.
 • Managing and develop of business analyst and software development team
 • Additional tasks assigned by Head of IT

Job Requirement

 • Bằng cấp: từ Đại học trở lên chuyên ngành Hệ thống thông tin
 • Kinh nghiệm: 3 – 5 năm
 • Có kinh nghiệm về vận hành và triển khai phần mềm ERP.
 • Kinh nghiệm về quy trình phân tích nghiệp vụ và phát triển phần mềm, phân tích hệ thống
 • Kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu SQL Server, Oracle, công cụ báo cáo
 • Kinh nghiệm về ngôn ngữ .NET
 • Khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
 • Có kinh nghiệm về nghiệp vụ bảo hiểm là 1 lợi thế
 • Có kỹ năng quản lý dự án, phân tích và làm việc nhóm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Degree: University or over – specialized in information systems
 • Experience 5-10 years
 • Experience in ERP deployment and operation
 • Experience business analysis, software development process, business analysis.
 • Experience on Database SQL Server, Oracle DB, Reporting tools
 • Experience on .NET
 • Able to communication and read and understand documentation in English
 • Experience in Insurance industry is a plus
 • Analytical skill, project management skill, problem solving skill and teamwork spirit.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Phu Hung Assurance

www.pacvn.vnCompany size: 100-499
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC) tự hào là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm Phi nhân thọ tại Việt Nam, với phong cách quản lý...Detail

Similar jobs

Trưởng bộ phận phát triển và vận hành ứng dụng

Phu Hung Assurance

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts