language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Trưởng Bộ Phận Phòng Chống Gian Lận

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)
Updated: 13/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Điều tra, phân tích các hồ sơ có dấu hiệu nghi ngờ giả mạo trong quá trình trước phát vay. Cảnh báo các trường hợp hồ sơ giả mạo hỗ trợ chuyên gia phê duyệt ra quyết định.
 • Xây dựng các bộ nguyên tắc, chính sách nhằm phát hiện ra các hồ sơ có dấu hiệu gian lận. Xây dựng chính sách, quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng, xác minh khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát, phát hiện và xử lý báo cáo các giao dịch đáng ngờ theo quy định của NHNN…
 • Tham gia xây dựng các bộ công cụ kiểm soát, nhận biệt và phát hiện ra các trường hợp gian lận. Xem xét trên góc độ quản lý rủi ro, nhằm nhận diện các rủi ro hiện hữu và tiềm ẩn, qua đó kiến nghị các biện pháp để ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro, đối với: Toàn bộ các văn bản quy định, quy trình nghiệp vụ đã ban hành; Trước khi ban hành mới các quy định, quy trình nghiệp vụ; Trước khi cung ứng các sản phẩm dịch vụ mới cho khách hàng; Trước khi triển khai hoạt động kinh doanh ra một thị trường mới.
 • Tham gia xây dựng và quản lý hệ thống thông tin gian lận (Blacklist/Watchlist/Rules/Scorecard) dựa trên dữ liệu của ngân hàng và dữ liệu nghành.
 • Đánh giá xu hướng gian lận thống kê theo vùng/khu vực đồng thời cung cấp các khuyến nghị cho các bên liên quan về các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu hoặc phòng chống gian lận.
 • Xây dựng Quy định, quy trình Phòng chông gian lận.
 • Tham mưu tư vấn sửa đổi chính sách để hạn chế các trường hợp gian lận liên quan đến chính sách tín dụng.
 • Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ của bộ phận theo chức năng nhiệm vụ được giao.
 • Tổ chức, quản lý, điều hành, phân công công việc và phân bổ nguồn lực phù hợp đối với nhân sự trong bộ phận một cách hiệu quả.
 • Phối hợp với các Đơn vị Phòng/Ban/Trung tâm liên quan thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của bộ phận.
 • Chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý, giám sát, đào tạo và tuyển dụng nhân viên thuộc bộ phận.
 • Thực hiện công tác tự đánh giá, rà soát và báo cáo thường xuyên mảng nghiệp vụ cụ thể được phân công cho Trưởng phòng và GĐ khối QTRR.
 • Định kỳ tổ chức xem xét kết quả thực hiện công tác, đánh giá mức độ phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của mỗi CBNV để đề xuất các chế độ đối với cán bộ nhân viên của bộ phận như tiền lương, tiền thưởng, khen thưởng, kỷ luật…

Job Requirement

1/ Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương.
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan đến phòng chống gian lận trong lĩnh vực tài chính hoặc các ngành có liên quan.
 • Ngoại ngữ: Toeic trên 550.
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị: Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng.

2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn

 • Khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập.
 • Có nghiệp vụ điều tra gian lận, nắm rõ các nguyên tắc, các mẫu hành vi có xu hướng gian lận trong lĩnh vực tài chính hoặc các ngành có liên quan.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

http://www.shbfinance.com.vnCompany size: 2.000
SHB Finance là Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng thuộc Ngân hàng TMCP SHB. Dự kiến Công ty sẽ ra mắt thị trường trong thời gian tới với các gói sản phẩm...Detail

Similar jobs

Trưởng Bộ Phận Phòng Chống Gian Lận

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts