About us

Nhà máy TECOMEN

Employment Information

Trưởng bộ phận PQC (Nhà máy Tecomen)

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Quality Control (QA/QC)
Experience 3 - 5 Years

Nhà máy TECOMEN

$ 25 Tr - 30 Tr VND

 • Hung Yen

Công ty TNHH Công nghệ Tecomen

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Hung Yen

Nhà máy TECOMEN

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hung Yen

Kangaroo Group

$ Competitive

 • Hung Yen

Kangaroo Group

$ 25 Tr - 35 Tr VND

 • Hung Yen

Công ty cổ phần Technokom

$ Competitive

 • Hung Yen

Công ty TNHH Minh Long

$ 7 Tr - 11 Tr VND

 • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Hung Yen

Công ty TNHH Minh Long

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Hung Yen

Công ty TNHH Minh Long

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Hung Yen

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 14 Tr - 20 Tr VND

 • Hung Yen