language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

http://tamhopjsc.com/

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tam Hợp  được thành lập ngày 02/10/2015... Detail

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng (F&B)

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về mọi hoạt động của phòng QLCL.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ phòng QLCL.

- Thiết lập, cập nhật và cải tiến các quy trình kiểm tra nguyên liệu đầu vào,quy trình kiểm soát các công đoạn sản xuất để đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm.

- Chịu trách nhiệm trước BGĐ về việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ tại xưởng sản xuất và hệ thống quán ăn của công ty.

- Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong việc kiểm soát, cải tiến,nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tham gia đánh giá lựa chọn nhà cung cấp

- Theo dõi hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường tại xưởng sản xuất và hệ thống quán ăn.

- Theo dõi xử lý các sản phẩm bị thu hồi trả về

- Theo dõi các hoạt động hệ thống chất lượng, khắc phục phòng ngừa, và trình BGĐ để đưa ra quyết định về sản phẩm, quá trình và hệ thống

-Theo dõi việc kiểm soát toàn bộ hệ thống tài liệu, hồ sơ chất lượng của công ty

- Xây dựng lịch đánh giá nội bộ trình Giám Đốc Phê duyệt, tổ chức thực hiện và theo dõi công tác đánh giá nội bộ hệ thống chất lượng.

- Thiết lập và duy trì hệ thống QLCL và ATTP của công ty

- Tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, khiếu nại khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm của công ty.

- Phối hợp với bộ phận Đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn cho nhân viên về phương pháp làm việc đáp ứng yêu cầu công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

Job Requirement

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương (Ưu tiên ngành dịch vụ, F&B).

- Có kiến thức về quản lý chất lượng

- Có kiến thức về luật chất lượng và VSATTP Việt Nam liên quan là một lợi thế.

More Information

  • Experience: 2 Years

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng (F&B)

CÔNG TY CP TM DV XNK TAM HỢP

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts