About us

Công Ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Thành Phố (CityLand)

Employment Information

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ KIẾN TRÚC (LEAD ARCHITECH)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Architect , Civil / Construction , Real Estate
Experience 10 Years

Công Ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Thành Phố (CityLand)

$ 20 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TTCL Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây Dựng Định Tân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TTCL Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TTCL Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hưng Lộc Phát

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CareerBuilder's client

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Đất Xanh E&C

$ Competitive

  • Ho Chi Minh