About us

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

Employment Information

Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro thị trường

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 20/12/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 5 Years

Location

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Xây Dựng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

NGÂN HÀNG MIZUHO BANK, LTD.- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

$ Competitive

  • Ha Noi