language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Rủi Ro Và Tuân Thủ

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB
Updated: 15/02/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng quy trình, chính sách, tài liệu triển khai phù hợp quy định Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và OCB;
 • Thực hiện công tác truyền thông, triển khai thực hiện chính sách, quy trình;
 • Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra tuân thủ, báo cáo đánh giá và lập kiến nghị tuân thủ;
 • Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị tuân thủ sau đánh giá;
 • Thực hiện rà soát, cập nhật và cải tiến chính sách, quy trình;
 • Đầu mối phối hợp triển khai, theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện các khuyến nghị tuân thủ trong Khối CN của kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập;
 • Đầu mối phối hợp triển khai, theo dõi, báo cáo tuân thủ các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động CNTT trong ngành ngân hàng;
 • Đầu mối phối hợp triển khai các quy định quản lý rủi ro hoạt động của OCB liên quan đến CNTT;
 • Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến Bộ phận;
 • Nhận diện, đánh giá và báo cáo các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động;
 • Lập các báo cáo có liên quan theo quy định;

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin; Quản trị hệ thống thông tin; Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Điện tử.
 • 05 năm làm việc về CNTT,  trong đó 02 năm về quản lý hoạt động CNTT, tuân thủ, rủi ro CNTT.
 • Quản lý hoạt động CNTT, quản lý dự án, ISO 27001, PCI-DSS và quản lý tuân thủ, rủi ro CNTT.
 • Anh Văn trình độ B hoặc tương đương
 • Thành thạo MS Office, và các phần mềm văn phòng khác; kỹ năng tìm kiếm, xử lý tốt thông tin trên Internet.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;  kỹ năng  trình bày, giao tiếp tốt.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

www.ocb.com.vnCompany size: 5000 CBNV
Được thành lập từ ngày 10.06.1996, hiện OCB có hơn 200 đơn vị kinh doanh trải dài tại khắp các tỉnh thành, trung tâm kinh tế trọng điểm trên cả nước. OCB đã...Detail

Similar jobs

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Rủi Ro Và Tuân Thủ

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts