Trưởng bộ phận Quản lý tín dụng đơn vị

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Location

Binh Duong

 • Updated

  02/07/2020

 • Industry

  Banking

 • Job type

  Permanent

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  31/07/2020

Job Description

•Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo TT QLTD về hoạt động của Bộ phận QLTD đơn vị;

•Căn cứ vào địa bàn, đối tượng Khách hàng và hạn mức được phân quyền trong lĩnh vực Quản lý tín dụng từng thời kỳ:

+Kiểm soát hợp đồng tín dụng/hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm và các văn kiện tín dụng khác; Kiểm soát hồ sơ giải ngân, mở L/C, phát hành bảo lãnh, và các hình thức cấp tín dụng khác tuân thủ phê duyệt;

+Kiểm soát Hợp đồng Đầu tư/Hợp đồng bảo đảm và các Phụ lục liên quan cho các giao dịch Đầu tư & Kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp; Kiểm soát hồ sơ giải ngân của khoản đầu tư đảm bảo tuân thủ các điều kiện phê duyệt của cấp có thẩm quyền;

+Kiểm soát và duyệt hạch toán trên phần mềm theo đúng loại hình sản phẩm và các quy định, quy trình tín dụng, quy trình đầu tư và/hoặc phối hợp với bên liên quan để thực hiện các nhiệm vụ này;

+Kiểm soát công tác hoàn thiện thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, nhập, xuất kho, giải chấp tài sản bảo đảm tuân thủ các điều kiện phê duyệt của các cấp có thẩm quyền;

+Kiểm soát công tác nhập, xuất kho tài sản bảo đảm khoản đầu tư và kinh doanh TPDN tuân thủ các điều kiện phê duyệt của cấp có thẩm quyền;

+Kiểm soát các giao dịch khác phát sinh trong lĩnh vực QLTD;

•Phối hợp với Phòng Quản lý Tín dụng hệ thống, Phòng QLTD KHCN/KHDN thực hiện công tác báo cáo theo chỉ đạo của Lãnh đạo trung tâm, Lãnh đạo Khối Vận hành

•Tham gia các đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất của Trung tâm QLTD theo chỉ đạo của Lãnh đạo trung tâm, Lãnh đạo Khối Vận hành ;

•Tham gia đề xuất, góp ý các sáng kiến, quy trình, quy định trong lĩnh vực QLTD khi có yêu cầu;

•Kiểm soát việc lưu hồ sơ tín dụng; thực hiện các báo cáo, đối chiếu xác nhận số liệu tại đơn vị kinh doanh theo chỉ đạo của Lãnh đạo ngân hàng

•Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Trung tâm QLTD, Lãnh đạo Khối Vận hành.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, tài chính, ngân hàng

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về vận hành các dịch vụ tài chính, về nghiệp vụ quản lý tín dụng, các sản phẩm cung cấp và quá trình cung cấp sản phẩm đó.

Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 03  năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng, quản lý tín dụng thuộc Ngân hàng. Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí Kiểm soát viên QLTD  thuộc lĩnh vực liên quan của chức danh

Kỹ năng, phẩm chất: Kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm. Chịu được áp lực công việc.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited

Similar jobs

Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương

Competitive

 • Binh Duong

TẬP ĐOÀN CHARM GROUP

Competitive

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Poh Huat VN

Competitive

 • Binh Duong

Cty Hữu Toàn Group

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Binh Duong

Talent Trader Vietnam

$ 40 Tr - 70 Tr VND

 • Binh Duong

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai

LOTTE FINANCE VIETNAM

Competitive

 • Dong Nai
 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh

LOTTE FINANCE VIETNAM

Competitive

 • Dong Nai
 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh

LOTTE FINANCE VIETNAM

Competitive

 • Dong Nai
 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Competitive

 • Binh Duong
 • Ba Ria-VT
 • Dong Nai
Feedback