Trưởng Bộ Phận Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thắng Lợi
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  15 Tr - 20 Tr VND

 • Experience

  2 - 10 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  06/02/2021

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Travel Abroad
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

* Phụ Trách tuyển dụng:

 • Đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch kinh doanh của Công ty.
 • Tổ chức triển khai và kiểm soát thực hiện kế hoạch tuyển dụng, định biên nhân sự, mô tả công việc của Công ty.
 • Xây dựng và tổ chức, hướng dẫn và kiểm soát việc thực hiện các văn bản, tài liệu, chính sách tuyển dụng, tiêu chuẩn tuyển dụng, bài test, công cụ sàng lọc hồ sơ/phỏng vấn,

* Phụ trách đào tạo:

 • Đảm bảo nhân viên mới gia nhập công ty được phổ biến, hướng dẫn về nội quy/chính sách Công ty.
 • Phân tích nhu cầu đào tạo, tổ chức, sắp xếp các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và kế hoạch đề ra; lựa chọn đối tác đào tạo phù hợp và có chất lượng.
 • Quản lý ngân sách đào tạo, đánh giá tính hiệu quả của kế hoạch, chương trình đào tạo, đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo.

* Phụ trách công tác C&b

 • Giám sát công tác quản lý và cập nhật hồ sơ của CBNV, quá trình công tác (hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, lương, cấp bậc, quá trình điều động, khen thưởng, kỷ luật...) của CBNV trong toàn Công ty.
 • Phối hợp với Giám đốc QTNNL của Group xây dựng và thực hiện lộ trình lương thưởng (xây dựng và quản lý hệ thống thang bảng lương, quỹ lương, quy trình tăng lương...) cho CBNV trong toàn Công ty.
 • Quản lý hệ thống đánh giá KPI CBNV, theo dõi hiệu quả công việc từng cá nhân và phòng ban theo hệ thống đánh giá được duyệt.

* Phụ trách Phát triển hệ thống doanh nghiệp

 • Xây dựng kế hoạch, mục tiêu và thực thi dự án Phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp như Ban TGĐ đặt ra.
 • Hỗ trợ các Phòng ban xây dựng, điều chỉnh, áp dụng chức năng nhiệm vụ, quy trình công việc; mô tả công việc; theo cơ cấu tổ chức Công ty hoặc khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và chức danh công việc với sự hướng dẫn của Giám đốc QTNNL.

* Phụ trách văn hoá doanh nghiệp

 • Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào hay sự kiện công ty tổ chức nhằm gia tăng sức mạnh đoàn kết nội bộ, xây dựng phát triển văn hóa công ty nhằm nâng cao thương hiệu.
 • Phát triển, làm phong phú, đa dạng thêm nhiều kênh thông tin, chuyên trang thông tin nội bộ mới nhằm chia sẻ, truyền tải thông tin trong cán bộ nhân viên, phát huy nguồn lực nội bộ.
 • Tham gia triển khai, điều phối và kết nối các bộ phận cùng thực hiện các chương trình, sự kiện được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.

*Các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp quản lý.

Job Requirement

 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự. Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng trong ngành Bất động sản.
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Quản trị Nguồn nhân lực/Luật.
 • Am hiểu kiến thức kinh tế, xã hội chung và các kiến thức liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Kiến thức tổng quan về Quản trị Nhân sự.

More Information

 • Age: Unlimited

Job tags / skills

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback