Location

Ho Chi Minh

job_map_no_coordinates
 • Salary

  Competitive

 • Experience

  5 - 7 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  17/04/2023

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng và đưa vào áp dụng Cơ chế quản lý rủi ro gắn kết mục tiêu của chức năng rủi ro hoạt động với chiến lược kinh doanh và khẩu vị rủi ro, đồng thời giám sát sự thực thi.

- Xây dựng, duy trì và truyền đạt hiệu quả các định nghĩa, tiêu chuẩn, cách xác nhận, cách đo lường, chính sách, tiêu chuẩn kiểm soát về rủi ro hoạt động với mục đích duy trì các hoạt động vận hành của Công ty phù hợp với khẩu vị rủi ro chung.

- Phát triển và cung cấp đào tạo về quản lý rủi ro hoạt động trong toàn Công ty bằng cách xây dựng tài liệu đào tạo và đảm bảo đào tạo về rủi ro hoạt động và tính liên tục trong kinh doanh được cung cấp cho tất cả nhân viên mới và nhân viên hiện tại hướng tới phát triển văn hóa quản trị rủi ro mạnh mẽ cho toàn hệ thống.

- Đảm bảo việc nhận định, đo lường và kiểm soát các rủi ro hoạt động trọng yếu trong Công ty cũng như do các yếu tố bên ngoài.

- Yêu cầu tính đầy đủ của các hoạt động kiểm soát rủi ro xuyên suốt các khu vực kiểm soát rủi ro hoạt động/ nghiệp vụ, xác nhận và giải quyết các khoảng trống đáng kể tồn tại giữa chúng.

- Chủ động phối hợp với bộ phận kiểm toán nội bộ và các bên liên quan để giám sát việc tuân thủ quản lý rủi ro hoạt động trong toàn Công ty.

- Các nhiệm vụ khác được phân công

Job Requirement

- Bằng cấp tối thiểu: Đại học

- Chuyên ngành đào tạo: Xây dựng & các ngành kỹ thuật, Luật, Thương mại, Tài chính

- Vi tính văn phòng: Giỏi Excel/Power point

- Tiếng Anh giao tiếp

Kinh nghiệm tối thiểu: 05 năm làm việc trong chức năng quản lý rủi ro/tuân thủ/kiểm toán nội bộ

Năng lực chuyên môn: 

** Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro, trong đó đưa ra định hướng và nguyên tắc trong ngăn chặn và khắc phục rủi ro.

** Đánh giá, xây dựng và quản lý các chốt kiểm soát khu vực có rủi ro trọng yếu trong Công ty

Năng lực bổ trợ: 

** Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

** Quản lý các mối quan hệ

** Phân tích và báo cáo

** Kỹ năng làm việc nhóm

** Kỹ năng sử dụng, tiếp cận các phần mềm chuyên ngành

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 26 - 35
 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

QSR VIETNAM

Salary:Competitive

 • Ho Chi Minh