language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Trưởng bộ phận Quản trị Vận hành

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ
Updated: 21/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

Đảm bảo các hoạt động sau, trong phạm vi các bệnh viện được phân công

Hiệu quả vận hành

Thiết lập các số liệu và tiến hành phân tích để hiểu và quản lý các mức hiệu suất so với các chỉ số hiệu suất chính hoạt động và kỳ vọng của công ty.

Đo lường và báo cáo hiệu quả hoạt động của bệnh viện

Tìm kiếm và giám sát cải tiến hoạt động để phù hợp với nhu cầu tổ chức cụ thể

Đề xuất cải tiến phát triển vận hành

Hỗ trợ xây dựng Kế hoạch trung hạn (MTP) của bệnh viện.

Đánh giá việc thực hiện MTP

Hỗ trợ các bệnh viện chuẩn bị các trường hợp kinh doanh chi tiết về các sáng kiến ​​/ chương trình có tác động cao cụ thể giúp tăng đáng kể năng suất cũng như nâng cao sự hài lòng và kinh nghiệm của bệnh nhân.

Thiết lập và tuân thủ các mốc thời gian của dự án, phác thảo các nguồn lực cần thiết để thực hiện thành công các sáng kiến ​​cụ thể và giám sát kết quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu

Quản lý SOP

Thiết lập, thực hiện và giám sát quá trình kiểm soát tài liệu nội bộ tại trụ sở chính và bệnh viện

Phối hợp chia sẻ thực hành tốt nhất và tiêu chuẩn hóa giữa các bệnh viện

Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu & kiểm soát việc thực hiện tại bệnh viện

Hỗ trợ các bệnh viện về cải tiến quy trình.

Job Requirement

Trình độ: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành tài chính, quản trị kinh doanh

      Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm làm phân tích tài chính, hoặc vận hành tại cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe

Năng lực chuyên môn:

-          Thiết lập chỉ số báo cáo

-          Kiến thức quản trị hiệu quả hoạt động cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hành chính

-          Kiến thức qui trình vận hành bệnh viện

-          Kiến thức kinh doanh & tiếp thị trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

-          Kiến thức cơ bản về các chuyên khoa trong ngành chăm sóc sức khỏe

-          Kỹ năng báo cáo và phân tích báo cáo

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

http://www.hoanmy.com/Company size: 5000
Giới thiệu chung về Hoàn Mỹ Được hình thành và phát triển từ năm 1997, đến nay, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ là tập đoàn y tế tư nhân lớn nhất Việt Nam với hệ...Detail

Similar jobs

Trưởng bộ phận Quản trị Vận hành

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts