language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.masanjobs.com

Masan Consumer is one of Vietnam's largest local diversified FMCG companies. We manufacture and distribute a range of food and beverage products, including... Detail

TRƯỞNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động sản xuất, bảo trì và hoạt động cải tiến ở nhà máy Vĩnh Hảo. Thiết lập các mục tiêu về hiệu quả sản xuất, chi phí sản xuất và xây dựng các tiêu chí đánh giá. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, an toàn lao động trong khu vực phụ trách

 • Hoạch định xây dựng hệ thống Sản xuất, Bảo trì nhằm đảm bảo tình trạng máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Xây dựng các mục tiêu về hiệu quả sản xuất và bảo trì. Thiết lập hệ thống theo dõi, đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu trên
 • Quản lý, đào tạo và tái cấu trúc nhân lực đội ngũ Sản xuất, Bảo trì nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được giao.
 • Triển khai các chương trình cải tiến tiết giảm chi phí và nguồn lực.
 • Xây dựng và giám sát thực hiện các chương trình về An toàn, 5S
 • Các nhiệm vụ khác khi Ban Tổng giám đốc yêu cầu

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên 
 • Kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực quản lý sản xuất & bảo trì
 • Trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực sản xuất FMCG
 • Thể hiện mạnh tinh thần làm chủ nơi mình quản lý
 • Khả năng lãnh đạo

People who applied to this job also applied to:

TRƯỞNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT

Masan Consumer

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts