language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Trưởng Bộ Phận Tài Trợ Thương Mại - Khối KHDN SMEs (Hội Sở Hà Nội)

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình
Updated: 06/04/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển các sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại – Thanh toán Quốc tế và tài trợ chuỗi thuộc mảng SMEs;
 • Triển khai thực thi chiến lược kinh doanh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại – Thanh toán Quốc tế và tài trợ chuỗi thuộc mảng SMEs theo định hướng của ABBANK trong từng thời kỳ;
 • Phân tích tình hình, xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng, …để làm cơ sở xây dựng các sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại – Thanh toán Quốc tế và tài trợ chuỗi mới, cải tiến các sản phẩm hiện hữu thuộc mảng SMEs đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng theo từng phân khúc, địa bàn cụ thể và phù hợp với định hướng phát triển của Ngân hàng;
 • Nghiên cứu thông tin thị trường và phối hợp với Phòng Quản lý kinh doanh xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng (chương trình thi đua, khuyến mãi, ưu đãi, thưởng kinh doanh, …) liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại – Thanh toán Quốc tế và tài trợ chuỗi thuộc mảng SMEs, giao chỉ tiêu bán các sản phẩm thuộc mảng SMEs đến ĐVKD đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về sản phẩm dịch vụ được giao.
 • Quản lý vòng đời và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của các sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại – Thanh toán Quốc tế và tài trợ chuỗi thuộc mảng SMEs trên toàn hệ thống;
 • Xây dựng, quản lý và triển khai chính sách giá (lãi suất cho vay, phí dịch vụ, …) cho các sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại – Thanh toán Quốc tế và tài trợ chuỗi thuộc mảng SMEs.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành phù hợp;
 • Hiểu biết về quy trình phát triển sản phẩm và thúc đẩy bán các sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại – Thanh toán Quốc tế và  tài trợ chuỗi;
 • Kiến thức về pháp luật, hiểu biết các quy định của NHNN liên quan đến sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại – Thanh toán Quốc tế và  tài trợ chuỗi Ngân hàng;
 • Hiểu biết tốt về đặc tính của sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại – Thanh toán Quốc tế và  tài trợ chuỗi của ngân hàng, đánh giá được tính cạnh tranh so với các sản phẩm của các đối thủ trên thị trường đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ Tài trợ Thương mại – Thanh toán Quốc tế và  tài trợ chuỗi dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ;
 • Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực Tài trợ Thương mại & Thanh toán Quốc tế trong lĩnh vực Ngân hàng. 

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

www.abbank.vnCompany size: 1000 - 4999
ABBANK được thành lập vào năm 1993, đến nay sau hơn 25 năm phát triển, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được đánh giá là một trong những ngân hàng có sự...Detail

Similar jobs

Trưởng Bộ Phận Tài Trợ Thương Mại - Khối KHDN SMEs (Hội Sở Hà Nội)

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Employment Information

Trưởng Bộ Phận Tài Trợ Thương Mại - Khối KHDN SMEs (Hội Sở Hà Nội)

Location