About us

Công ty Cổ phần Việt's Power

Employment Information

Trưởng Bộ Phận Thiết Kế

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 12/11/2020
Industry Arts / Creative Design , Architect , Interior / Exterior
Experience 5 Years

Tập Đoàn TECOMEN

$ Over 26,4 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghiệp Weldcom

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

 • Ha Noi