About us

Công Ty Cổ Phần Kềm Nghĩa

Employment Information

Trưởng Bộ Phận Truyền Thông - Sự Kiện

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 18/08/2021
Industry Marketing , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 2 - 0 Years

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Đất Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TTCL Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TTCL Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TTCL Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Thành Phố (CityLand)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần TEECOM

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS ERA VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Five Rings

$ Competitive

  • Ho Chi Minh