language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Bộ Phận Tuyển Dụng Và Đào Tạo

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Updated: 28/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup

Job Description

- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng, xây dựng chiến lược tạo nguồn ứng viên, thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu tuyển dụng
- Lập Kế hoạch tuyển dụng, ngân sách tuyển dụng theo tháng, quý, năm đáp ứng kế hoạch kinh doanh của các công ty
- Mở rộng, phát triển kênh tuyển dụng, thiết lập các mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực tuyển dụng. Phân tích, đánh giá, dự báo thị trường lao động, mặt bằng thu nhập, biến động nhân sự để điều chỉnh phương án tuyển dụng phù hợp với đặc thù tuyển dụng của công ty theo từng giai đoạn
- Thiết lập mối quan hệ với các cá nhân, đơn vị cùng ngành để tìm kiếm, lựa chọn nguồn ứng viên cấp cao theo yêu cầu
- Trực tiếp tuyển dụng các vị trí cấp cao trở lên
- Xây dựng phương án tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng, triển khai, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện kế hoạch công việc, kế hoạch tuyển dụng đảm bảo tuyển dụng đủ nhân sự về số lượng, chất lượng, tiến độ
- Xây dựng hệ thống chi tiêu đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các nhân sự thuộc phòng tuyển dụng, tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng nhân viên
- Thực hiện các báo cáo tuyển dụng định kỳ theo tháng, quý, năm và khi có yêu cầu

Job Requirement

- Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm tuyển dụng trong đó có ít nhất 3 năm làm ở các vị trí quản lý tại các Công ty có quy mô từ 1000 nhân sự trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Tài chính - Ngân hàng
- Có kỹ năng giao tiếp tinh tế và truyền thông tốt
- Có kỹ năng đánh giá và ra quyết định tốt
- Nhiệt huyết và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Similar jobs

Trưởng Bộ Phận Tuyển Dụng Và Đào Tạo

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts