language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Bộ Phận Tuyển Dụng

Him Lam Land Corp.
Updated: 25/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Công tác tuyển dụng:

- Lập bảng mô tả công việc (BMTCV) và thông báo tuyển dụng cho từng vị trí tuyển dụng.

- Đăng tuyển vị trí tuyển dụng lên trang website Công ty và các mạng tuyển dụng khác.

- Tìm kiếm và chọn lọc hồ sơ từ nhiều nguồn tuyển dụng.

- Sắp xếp lịch phỏng vấn qua email hoặc điện thoại.

- Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên.

- Lập Thỏa thuận tuyển dụng; Hợp đồng thử việc; Hồ sơ tiếp nhận nhân viên mới.

- Gửi thông tin nhân viên mới cho các bộ phận liên quan để chuẩn bị công tác tiếp nhận nhân sự.

- Yêu cầu ứng viên bổ sung đầy đủ hồ sơ cá nhân theo quy định trước khi chính thức nhận việc.

- Phối hợp các phòng ban đánh giá thử việc nhân sự.

- Bàn giao hồ sơ nhân sự được tiếp nhận chính thức cho bộ phận C&B.

Công tác Đào tạo:

- Phối hợp tổ chức, sắp xếp các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và kế hoạch đề ra; lựa chọn đối tác đào tạo phù hợp và có chất lượng.

- Phối hợp với giảng viên để thiết kế và chuẩn hóa tài liệu đào tạo.

- Thực hiện đào tạo cho nhân viên: đào tạo hội nhập nhân viên mới, kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc cơ bản, ...

- Phối hợp đánh giá tính hiệu quả của kế hoạch, chương trình đào tạo, đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo.

- Tìm kiếm, phát hiện và tổ chức những khóa đào tạo mới phù hợp với công việc của cá nhân/ đơn vị.

- Xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới các nhà cung ứng đào tạo, các giảng viên, chuyên gia tư vấn, chủ động huy động nguồn đào tạo khi có nhu cầu.

- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận, tổ chức các khóa học đào tạo theo kế hoạch và theo yêu cầu phát sinh của công ty.

- Phối hợp xây dựng, quản lý và triển khai các kế hoạch đào tạo và phát triển trung hạn, ngắn hạn theo định hướng của công ty.

- Lưu trữ và cập nhật các thông tin đào tạo của nhân viên trong công ty.

- Đánh giá kết quả đào tạo và theo dõi phát triển nhân sự sau đào tạo.

- Cập nhật, hoàn thiện chính sách, quy trình đào tạo và các biểu mẫu.

- Báo cáo định kỳ/đột xuất cho Quản lý các vấn đề liên quan trong phạm vi trách nhiệm công việc được giao.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

a. Trình độ

-  Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, kinh tế tài chính hoặc các ngành học tương đương.

b. Kinh nghiệm

-   Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự.

c. Kỹ năng

-   Kỹ năng lập kế hoạch; tổ chức và triển khai công việc.

-   Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng.

-   Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

-   Tổng hợp và phân tích dữ liệu.

d. Yêu cầu khác

-   Năng động và chuyên nghiệp.

-   Ngoại hình ưa nhìn.

-  Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Him Lam Land Corp.

www.himlamland.com
        You are a confident, dynamic and creative person. We – one of the best Real Estate companies in Viet Nam, will bring you an...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng Bộ Phận Tuyển Dụng

Him Lam Land Corp.

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts