From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Bộ Phận Vận Chuyển

Công Ty Cổ Phần Eurowindow
Updated: 12/09/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Kiểm soát các chi phí: sửa chữa, bảo dưỡng, thanh toán xăng xe, thanh toán tiền luật.
- Phối hợp với P.BDTB NM lựa chọn và tìm kiếm đơn vị sửa chữa, tập hợp báo giá sửa chữa phương tiện.
- Phối hợp với P.BDTB NM lựa chọn và ký hợp đồng chăm sóc bảo dưỡng định kỳ phương tiện.
- Lựa chọn và tìm kiếm các đơn vị thuê xe vận tải hàng hóa.
- Lập kế hoạch vận chuyển và điều động phương tiện xe tải , nhân sự đáp ứng kế hoạch vận chuyển -Kiểm tra lịch đăng ký xe của các đơn vị ngày hôm trước và đột xuất trong ngày.
- Đăng ký xe mới và các thủ tục bảo hiểm, đăng kiểm với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
- Liên hệ các đơn vị giao thông công chính để thực hiện các giấy phép cần thiết theo quy định của nhà nước.
- Kiểm soát lộ trình các xe
- Phối hợp với P.BDTB NM quản lý và kiểm soát chi phí (sửa chữa, bảo dưỡng, xăng xe, rửa xe...).
- Phụ trách công tác an toàn giao thông và giải quyết các vụ việc xảy ra trên đường đối với các xe thuộc Đội xe.
- Quản lý bộ phận vận chuyển, kiểm soát các hoạt động liên quan đến đóng gói, vận chuyển.
- Chịu trách nhiệm báo cáo:
+ Tình hình thực hiện công việc của Đội xe ; Tổ ĐGVC ü Kiểm tra kế hoạch sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.
+ Báo cáo quyết toán kinh phí hàng tháng.

Job Requirement

- Kiểm soát các chi phí: sửa chữa, bảo dưỡng, thanh toán xăng xe, thanh toán tiền luật.
- Phối hợp với P.BDTB NM lựa chọn và tìm kiếm đơn vị sửa chữa, tập hợp báo giá sửa chữa phương tiện.
- Phối hợp với P.BDTB NM lựa chọn và ký hợp đồng chăm sóc bảo dưỡng định kỳ phương tiện.
- Lựa chọn và tìm kiếm các đơn vị thuê xe vận tải hàng hóa. 
- Lập kế hoạch vận chuyển và điều động phương tiện xe tải , nhân sự đáp ứng kế hoạch vận chuyển -Kiểm tra lịch đăng ký xe của các đơn vị ngày hôm trước và đột xuất trong ngày. 
- Đăng ký xe mới và các thủ tục bảo hiểm, đăng kiểm với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
- Liên hệ các đơn vị giao thông công chính để thực hiện các giấy phép cần thiết theo quy định của nhà nước. 
- Kiểm soát lộ trình các xe 
- Phối hợp với P.BDTB NM quản lý và kiểm soát chi phí (sửa chữa, bảo dưỡng, xăng xe, rửa xe...).
- Phụ trách công tác an toàn giao thông và giải quyết các vụ việc xảy ra trên đường đối với các xe thuộc Đội xe.
- Quản lý bộ phận vận chuyển, kiểm soát các hoạt động liên quan đến đóng gói, vận chuyển.
- Chịu trách nhiệm báo cáo:
+ Tình hình thực hiện công việc của Đội xe ; Tổ ĐGVC ü Kiểm tra kế hoạch sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.
+ Báo cáo quyết toán kinh phí hàng tháng.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

www.eurowindow.bizCompany size: 3000
Công ty CP Eurowindow được thành lập ngày 29/08/2002, Eurowindow là nhà cung cấp các giải pháp tổng thể cửa hàng đầu tại Việt Nam. Eurowindow chuyên sản...Detail

Trưởng Bộ Phận Vận Chuyển

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts